Warning: Declaration of DF_Walker_Taxonomy_Dropdown::start_el(&$output, $term, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/platne/serwer19454/public_html/tadeuszkowalski.com/wp-content/themes/df/inc/df-widget-taxonomies-list.php on line 387
Biogram podstawowy - Tadeusz Kowalski

Biogram podstawowy

Tadeusz „ZyTaKo” Kowalski (ur. 25 stycznia 1939 r. w Zychach, zm. 13 listopada 2011 r. w Szczecinie[¹]) – Polski artysta, rzeźbiarz i poeta. Przyszedł na świat we wsi Zychy (40 km od Kielc) w domu znajdującym się obok gajówki w której została założona partyzantka mjr Henryka Dobrzańskiego. Urodził się w środę, 8 marca 1939 r., pomimo tego, że we wszelkich dokumentach oficjalna, lecz omyłkowa data narodzin to 25 stycznia 1939 r. Miał dwójkę starszego rodzeństwa, siostrę Mariannę i brata Stanisława. Wywodził się z rodziny, która wśród lokalnej społeczności nosiła przydomek „żołnierczyków” i w której prawie wszyscy brali udział w tworzeniu oddziału „Hubala”. Jest spokrewniony z Marianną Cel ps. „Tereska”.

Twórca wielowymiarowy, którego dzieła nie można przypisać do żadnego z kierunków sztuki. Miara estetyczna rzeźb, oraz zespół stosowanych w nich kompozycji i innych środków plastycznych, plasują Kowalskiego poza ramami m.in. sztuki ludowej, pomimo że sakralny zakres tematu mógłby na to wskazywać. Wykształcił swój styl, w którym erudycja plastyczna przejawiała się w takich cechach jak rytm, nastrój, kompozycja i metafora plastyczna. Rzeźbił korpulentne postacie w bogato opracowanej ekspresji gestów, w których kończyny układają się w przemyślany, najczęściej skomplikowany diagonalny układ. W swoich ostatnich pracach artysta świadomie redukował opracowywanie szczegółów plastycznych do podstawowego zarysu postaci, którym nadawał „miękkie kontury”.

Aktywność twórcza Tadeusza Kowalskiego przejawiała się również w poezji i od niej się zaczęła. W jednym z felietonów Gazety Wyborczej możemy przeczytać: „Był poetą, na którego poezji poznał się sam Zbigniew Herbert” [²]. W maju 1969 roku wygrał ogólnopolski konkurs poetycki organizowany przez Klub Literacki w Szczecinie, pt. „25 lecie Powrotu Ziemi Szczecińskiej do Macierzy”. W tym okresie wiersze Kowalskiego są publikowane m.in. w dodatku kulturalnym Głosu Szczecińskiego pt. „Spojrzenia”, w którym debiutował, czy też recytowane w eterze Radia Szczecin.

W późniejszym okresie artysta zaniechał publikowania wierszy, które nadal namiętnie tworzył z tym że „do szuflady”. Od początku lat osiemdziesiątych był bardziej skrytą osobowością i całkowicie zniknął z pejzażu literackiego Szczecina. Była to decyzja niezrozumiała dla środowiska z jakiego się wywodził i z perspektywy czasu można uznać, że artysta sam zahamował swoją karierę na około 20 lat. Ponownie pojawił się w 1997 r. debiutując w nieco innej odsłonie, na wernisażu swojej autorskiej wystawy pt. „Biblia Dłutem Czytana” w jednej ze szczecińskich galerii. Prace te tworzone już od 1994 roku zyskały duży rozgłos. W ciągu kilku lat, ukazało się kilkadziesiąt artykułów prasowych, felietonów telewizyjnych. Artysta miał kilkanaście wystaw, m.in. w Museum Europäischer Kulturen w Berlinie, czy też w Muzeum Narodowym w Szczecinie, które zakupiło kilkanaście prac rzeźbiarskich artysty. Przez całe swoje życie stworzył około 1000 różnego rodzaju dzieł.
Zmarł w wieku 72 lat w wyniku ciężkiej choroby.

Ciekawostki

Od 2013 r. działalność na rzecz popularyzacji dorobku artystycznego Tadeusza Kowalskiego prowadzi Stowarzyszenie im. Tadeusza Kowalskiego.
W 2012 r. Tadeuszowi Kowalskiemu pośmiertnie został ufundowany herb mieszczański przez Fundację Nova Heroldia.

Przypisy

[¹] Nekrolog Tadeusza Kowalskiego w „Gazecie Wyborczej” z 15 listopada 2011
[²] Biblia dłutem w drewnie pisana na piątym piętrze w wieżowcu. Gazeta Wyborcza, 22.03.2008r., Red. Ewa Podgajna